«

»

Kwi 10

Szkolenie „Różni ludzie – równe szanse”

Biuro Karier UMCS zaprasza na bezpłatne szkolenia: „Różni ludzie – równe szanse” oraz „Zakładanie, prowadzenie i praca w organizacjach pozarządowych i sferze pozabiznesowej”.

Uczestnikom/uczestniczkom naszych szkoleń zapewniamy:

  • wykwalifikowaną kadrę trenerską,
  • materiały szkoleniowe,
  • materiały promocyjne (notatnik, długopis),
  • poczęstunek i pizzę w trakcie zajęć,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

„RÓŻNI LUDZIE – RÓWNE SZANSE”

Szkolenie trwa 16 godzin (2 spotkania po 8 godzin)

Szkolenie realizowane jest w ramach programu rozwoju zawodowego i budowania odpowiedzialnych społecznie postaw na rynku pracy. Obejmuje tematykę odpowiedzialnego rozwoju zawodowego, m.in. aspekty zjawisk dyskryminacyjnych, działań antydyskryminacyjnych na rynku pracy, prawo antydyskryminacyjne, prawo pracy, umiejętność korzystania ze swoich praw, budowanie kompetencji obywatelskich.

„ZAKŁADANIE, PROWADZENIE I PRACA W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH I SFERZE POZABIZNESOWEJ”

Szkolenie trwa 24 godziny (3 spotkania po 8 godzin).

Szkolenie obejmuje tematykę związaną z zakładaniem, prowadzeniem i pracą w organizacjach pozarządowych i sferze pozabiznesowej. Jest skierowane do studentów/studentek zainteresowanych pracą w NGO.

Dokumenty zgłoszeniowe, program i terminy najbliższych szkoleń dostępne są na stronie www.kariera.umcs.lublin.pl  w zakładce WARSZTATY I SZKOLENIA.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Karier UMCS
Mirosław Ciołek
e-mail: miroslaw.ciolek@umcs.pl
tel. 081 537 50 70