Maj 22

Dzień kreatywności!

Szanowni Studenci kreatywności społecznej!
Serdecznie dziękujemy Państwu za zorganizowanie pierwszego „DNIA KREATYWNOŚCI” na naszym wydziale. Cieszymy się z tak wielkiej Państwa aktywności i życzymy mnóstwa nowych pomysłów, które zechcielibyście  zrealizować. Dziękujemy za zaangażowanie i pracowitość podczas przygotowań oraz warsztatów. Obserwując przebieg Dnia mogliśmy się przekonać zarówno o żywym zainteresowaniu kreatywnością ze strony licznie przybyłych uczestników, jak też o Państwa zaangażowaniu w promowanie kreatywności.Dziękujemy również dr Dorocie Tymurze, mgr Justynie Rynkiewicz, mgr Krzysztofowi Rojkowi oraz wszystkim innym osobom za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia –
zespół programowy kreatywności społecznej

Maj 15

Festiwalu Design Thinking Week 2015

„Szanowni Państwo,

w imieniu Stowarzyszenia Top500 Innovators, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych współorganizatorów, mamy przyjemność zaprosić chętne, zmotywowane, aktywne i świadome społecznie osoby do udziału w organizacji ogólnopolskiego Festiwalu Design Thinking Week 2015.

To druga edycja wydarzenia, pierwszy Design Thinking Week został zorganizowany rok temu w jedenastu miastach Polski. Wtedy zebraliśmy ponad 1000 uczestników, którzy zdobywali nowe doświadczenia podczas 25 warsztatów i 2 konferencji. Design Thinking Week to pierwszy ogólnopolski festiwal myślenia projektowego, który odbędzie się w bieżącym roku we wszystkich dużych i mniejszych miastach Polski (w dniach od 2 do 8 listopada).

Design thinking to metodyka kreatywnego i usystematyzowanego podejścia do projektowania innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb ich użytkowników. Design thinking to narzędzie wykorzystywane w celu dostarczenia przedsiębiorcom pomysłów na innowacyjne produkty i usługi oraz pomagające młodym ludziom rozwijać w sobie kreatywność i umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym środowisku. Misją DTW jest mobilizacja środowiska zainteresowanego rozwojem myślenia projektowego ukierunkowanego na innowacje do wspólnej pracy na rzecz społeczności lokalnych oraz dostarczenie narzędzi do organizacji i realizacji innowacyjnych projektów rozwiązujących ich problemy.

Szczerze wierzymy, że nasz piękny Lublin zasługuje na to, aby w tym roku również u nas został zorganizowany Festiwal i dla tego liczymy na Waszą pomoc w jego organizacji. Do współpracy zapraszamy wszystkich chętnych, a w szczególności pracowników UMCS, doktorantów, członków studenckich kół naukowych oraz aktywnych studentów, jak również przedsiębiorców i działaczy społecznych. Obiecujemy dużo pracy i dużo satysfakcji po jej wykonaniu! Dla kilku najbardziej aktywnych osób zostaną zorganizowane wyjazdowe szkolenia z Design thinking.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną broszurą.

Szczegółowych informacji udziela dr Oleg Demchuk (Top500 Innovators, UMCS), oleh.demchuk@umcs.lublin.pl, tel.: +48 81 524 22 51 ex. 118 (lub 119).

Czekamy na Was!
DTW’15 Team”

BROSZURA

Maj 06

„DZIEŃ KREATYWNOŚCI” – UMCS

22 maja 2015, w godzinach 9:00-15:00
na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, odbędzie się 

„DZIEŃ KREATYWNOŚCI”


Podczas tego wydarzenia, każdy będzie mógł sprawdzić jak bardzo jest pomysłowy i w którym obszarze kreatywności radzi sobie najlepiej. 

Program:

Warsztaty:
1. „Kreatywne metody nauki i zapamiętywania informacji.” Doskonale nadaje się dla osób uczących się, które muszą przyswajać duże porcje materiału. Uczestnicy poznają mnemotechniki oparte na rysowaniu, tworzeniu obrazów mentalnych czy używaniu wypowiedzi słownych. 
– warsztat dla tych, którzy chcą poznać nietypowe metody notowania i zapamiętywania informacji.

2. „Kreatywność sama w sobie”. W atmosferze zabawy uczestnicy poznają podstawowe kreatywne ćwiczenia i zagadki. Będzie to okazja do przekonania się o tym, w jakiej dziedzinie twórczego działania czują się najlepiej.
– warsztat dla osób chcących odkryć i rozwinąć swoją kreatywność.

W warsztacie może wziąć od 6 do 30 osób. Czas trwania: 45 minut. Konkretne godziny ustalimy z chętnymi grupami.

Pozostałe atrakcje:
1. „Kreatywne gry i zabawy” – szeroki wachlarz gier i zabaw, w których można wziąć udział pojedynczo lub grupowo.

2. „Gra wydziałowa” – uczestnicy dostaną serię zagadek, których rozwiązanie będzie wymagało nieszablonowego myślenia, spostrzegawczości i pomysłowości.

3. Wystawa „Kreatywność wokół nas” – umożliwia zapoznanie się z kreatywnymi dziełami, poznania ich twórców i historii

i wiele innych…

Na wydarzenie zapraszamy nie tylko studentów UMCS-u, ale przede wszystkim młodzież szkolną, która chciałaby wyrwać się z nudnego, monotonnego świata i przenieść się na chwilę do „Krainy Kreatywności”.

Serdecznie zapraszamy również Ciebie!

Kwi 10

Szkolenie „Różni ludzie – równe szanse”

Biuro Karier UMCS zaprasza na bezpłatne szkolenia: „Różni ludzie – równe szanse” oraz „Zakładanie, prowadzenie i praca w organizacjach pozarządowych i sferze pozabiznesowej”.

Uczestnikom/uczestniczkom naszych szkoleń zapewniamy:

  • wykwalifikowaną kadrę trenerską,
  • materiały szkoleniowe,
  • materiały promocyjne (notatnik, długopis),
  • poczęstunek i pizzę w trakcie zajęć,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

„RÓŻNI LUDZIE – RÓWNE SZANSE”

Szkolenie trwa 16 godzin (2 spotkania po 8 godzin)

Szkolenie realizowane jest w ramach programu rozwoju zawodowego i budowania odpowiedzialnych społecznie postaw na rynku pracy. Obejmuje tematykę odpowiedzialnego rozwoju zawodowego, m.in. aspekty zjawisk dyskryminacyjnych, działań antydyskryminacyjnych na rynku pracy, prawo antydyskryminacyjne, prawo pracy, umiejętność korzystania ze swoich praw, budowanie kompetencji obywatelskich.

„ZAKŁADANIE, PROWADZENIE I PRACA W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH I SFERZE POZABIZNESOWEJ”

Szkolenie trwa 24 godziny (3 spotkania po 8 godzin).

Szkolenie obejmuje tematykę związaną z zakładaniem, prowadzeniem i pracą w organizacjach pozarządowych i sferze pozabiznesowej. Jest skierowane do studentów/studentek zainteresowanych pracą w NGO.

Dokumenty zgłoszeniowe, program i terminy najbliższych szkoleń dostępne są na stronie www.kariera.umcs.lublin.pl  w zakładce WARSZTATY I SZKOLENIA.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Karier UMCS
Mirosław Ciołek
e-mail: miroslaw.ciolek@umcs.pl
tel. 081 537 50 70

Mar 16

Alterkariera

Warsztaty

Zapraszamy na warsztaty dotyczące pracy w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach kultury.

Praca w organizacjach pozarządowych i instytucjach kultury jest atrakcyjną opcją dla ludzi rozpoczynających swoją przygodę zawodową i dla tych, którzy w swoim życiu zawodowym potrzebują zmian. Jednocześnie możliwości oferowane przez NGO’sy i sektor kultury są często niedostrzegane lub niedoceniane przez poszukujących pracy.

Celem organizacji wydarzenia „AlterKariera” jest:

– zachęcenie do poszerzania perspektywy rozwoju zawodowego o swoje własne zainteresowania i pasje
– umożliwienie lepszego poznania i zrozumienia funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji, instytucji kultury jako potencjalnych miejsc pracy
– pokazanie jak różne formy zaangażowania społecznego czy artystycznego mogą się stać formami życia zawodowego
stworzenie szansy poznania ludzi „z pasją”, nawiązania znajomości i kontaktów

Zapraszamy na:

Wystąpienia – skorzystaj z doświadczeń praktyków życia społecznego i kultury
Warsztaty – zdobądź wiedzę i umiejętności
Dyskusje – poznaj poglądy innych i wyraź swoje opinie
Stoiska – znajdź oferty wolontariatu, praktyk, staży oraz inspiracje do własnych działań

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Program oraz dodatkowe informacje w tym linku

Mar 16

Podziekowanie od Pani Dziekan

Pani dr Dorocie Tymurze i studentom kierunku kreatywność społeczna gratuluję umiejętności ożywienia i przekształcenia teorii kreatywności w kreatywne
działanie. Serdecznie dziękuję za współpracę w przygotowaniu Drzwi Otwartych!
Dr hab.Teresa Pękala prof. nadzw. UMCS
Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii

Mar 16

Dziękujemy za pomoc!

Szanowni Studenci kreatywności społecznej.
Serdecznie dziękujemy Państwu za tak liczny udział i pomoc w organizacji przeprowadzonych dzisiaj Drzwi Otwartych. Mamy nadzieję, że zachęceni tą działalnością będziecie Państwo równie aktywnie prezentować nasz wydział i kierunek w kolejnych tego typu przedsięwzięciach. Dziękujemy!!!
– Zespół programowy kreatywności społecznej

Sty 13

ETCS – przypomnienie

Szanowni Państwo Studenci, przypominamy, że zgodnie z programem studiów. w II semestrze I roku studiów powinniście Państwo uzyskać 1 punkt ECTS poprzez zaliczenie wykładu ogólnouniwersyteckiego (ewentualnie zajęć na innym kierunku).  Według zwykle stosowanego przelicznika 1 punkt ECTS to wykład 15-godzinny. Wykłady ogólnouniwersyteckie 30-godzinne dają 2 punkty ECTS. Gdyby zainteresował Państwa któryś z wykłądów 30-godzinnych, możecie Państwo wybrać również taki wykład. gdyż zgodnie z obowiązującą uchwałą Senatu UMCS, nie pobiera się się opłat za przekroczenie liczby punktów ECTS. Proszę pamiętać o takiej możliwości i z niej korzystać. Lista wykładów ogólnouniwersyteckich na semestr letni będzie opublikowana na stronie UMCS, jest też wywieszona w gablotach na poszczególnych wydziałach. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania w tej sprawie prosimy o kontakt z opiekunem roku, dr Dorotą Tymurą, pok. 312, adres e-mailowy: dtymka@poczta.onet.pl

Sty 12

12 stycznia

Poniżej znajdziecie Państwo link do listy zagadnień zaliczeniowych z przedmiotu SFERA PUBLICZNA Sfera publiczna zaliczenie

Gru 11

Informacja o fakultetach

Przypominamy, że zgodnie z programem studiów, w semestrze letnim powinniście Państwo zaliczyć 2 wykłady fakultatywne (6 pkt ECTS) z oferty wykładów proponowanych na semestr letni przez WFIS. Zespół programowy rekomenduje Państwu wykłady: 1) „Myślę, więc kreuję” – uwarunkowania kreatywności 2) Aksjologiczne podstawy polityki polityki 3) Błędy poznawcze a decyzje i zachowania człowieka 4) Rozumienie i komunikacja w kulturze. Stanowiska teoretyków niemieckich 5) Kształtowanie relacji z klientem Proszę pamiętać, że o przyjęciu na wykład decyduje kolejność zapisu. Maksymalna liczba osób uczestniczących w wykładzie wynosi 25 osób. Prosimy więc nie zwlekać z zapisem. Zapisów można dokonywać od poniedziałku 15 grudnia –  na stronie Wydziału Filozofii i Socjologii, wybierając zakładkę Dla studentów, a następnie klikając zakładkę Zapisy na wykłady fakultatywne. Sugerujemy wcześniejsze zapoznanie się na tej stronie ze szczegółami zapisów, potrzebna jest wcześniejsza rejestracja. W razie pytań, prosimy o kontakt z opiekunem roku – dr Dorotą Tymurą

Starsze posty «

» Nowsze posty