Co dalej?

Absolwenci, posiadając kreatywne umiejętności praktyczne, mogą znaleźć zatrudnienie jako kreatorzy, organizatorzy i rzecznicy instytucji i relacji publicznych, animatorzy i liderzy ruchów społecznych i politycznych, zawodowi blogerzy, doradcy i konsultanci w tzw. przemysłach kreatywnych itp. – oraz we wszystkich innych zawodach, w których ceni się innowacyjne i twórcze postawy.

Umiejętność kreatywnego działania, wsparta na wiedzy humanistycznej i społecznej, będzie stanowiła ważny atut, określający wysoką pozycję absolwentów na dynamicznym i otwartym na poszukiwanie nowych rozwiązań (także wytwarzającym nowe zawody) rynku pracy.

Absolwenci kierunku Kreatywność społeczna, dysponując podstawowym i ogólnym wykształceniem humanistyczno-społecznym będą przygotowani do uszczegółowienia oraz uzupełnienia swych kompetencji na wybranych studiach drugiego stopnia, w szczegółowych dyscyplinach humanistycznych i społecznych (takich np. jak: politologia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, animacja kultury, psychologia społeczna, socjologia życia publicznego i innych).