Praktyki

Studenci rozwijają swoje praktyczne umiejętności kreatywne oraz zdobywają doświadczenie zawodowe w trakcie miesięcznych praktyk – w instytucjach publicznych i kulturalnych. Przewidujemy praktyki m. in. w następujących instytucjach:

  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania (dyr. dr Monika Ksieniewicz);
  • Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie (dyr. Tomasz Pietrasiewicz);
  • Centrum Kultury, Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie – Rewiry (Szymon Pietrasiewicz);
  • Radio Centrum (red. naczelna Małgorzata Piasecka);
  • Centrum Kompetencji Społecznych, Medialnych i Twórczych „Profesus” (dr Aleksandra Lato);
  • Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych  „Rozdroża”, dyrektor Mirosław Haponiuk;
  • Ośrodek Debaty Międzynarodowej Lublin (dyrektor Andrzej Skórski);
  • Business Link Lublin (Menager Business Link Lublin Anna Prończuk);
  • Herbapol-Lublin (dyrektor ds. personalnych Katarzyna Frankowska).