Program studiów

Program studiów obejmuje kształcenie w czterech segmentach. Pierwszy to przedmioty, które dostarczają wiedzy na temat obszarów, na które jest nakierowane i w których jest podejmowane działanie kreatywne; są to więc przedmioty kształcące wiedzę humanistyczną i społeczną (szczególnie z zakresu filozofii praktycznej i społecznej, podstaw socjologii i psychologii), wiedzę o kulturach i religiach oraz wiedzę o tradycjach i tożsamości Europy.

Drugi segment to przedmioty dostarczające interdyscyplinarnej wiedzy na temat człowieka jako podmiotu działania kreatywnego – m.in. antropologia pragmatyczna, podstawy psychologii, psychologia osobowości i motywacji, psychologia interakcji społecznych.

Najobszerniejszy jest segment trzeci. Obejmuje on przedmioty, które dostarczają wiedzy o działaniu kreatywnym i uczą jego technik: 1) przedmioty zaznajamiające z filozoficznymi i psychologicznymi teoriami działań kreatywnych oraz ich różnymi uwarunkowaniami (filozofia działania kreatywnego, psychologia kreatywności, etyka praktyczna, moralne podstawy działania, filozofia polityki, estetyka performatywna, animacja kultury, podstawy prakseologii, podstawy organizacji i zarządzania, kreatywność w biznesie); 2) przedmioty kształcące umiejętności praktyczne niezbędne do podejmowania profesjonalnych i kreatywnych działań społecznych (np. warsztaty kreatywności i komunikacji, edukacja i dialog międzykulturowy, przedmioty dotyczące sprawnego i skutecznego operowania informacją, przygotowywania kreatywnych tekstów użytkowych, technik wystąpień publicznych, technik przekonywania i argumentacji, kreatywności w socjotechnikach); 3) praktyki.

Czwarty segment obejmuje przedmioty oferowane na większości kierunków studiów na poziomie licencjackim, takie między innymi jak lektorat nowożytnego języka obcego (dla zainteresowanych osób np. język norweski), technologie informatyczne, prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej, emisja głosu, wychowanie fizyczne).

Jakie przedmioty na 1. roku studiów?

Semestr  zimowy: 1. Źródła kultury współczesnej 2. Antyczne wzorce działań społecznych 3. Sfera publiczna (cześć filozoficzna) 4. Religia w nowoczesnym społeczeństwie 5. Podstawy psychologii 6. Etykieta życia publicznego 7. Praktyczne zastosowania logiki 8. Pozyskiwanie i analiza informacji 9. Technologie informatyczne   Semestr letni: 1. Sfera publiczna (część socjologiczna) 2. Nowożytne filozoficzne teorie społeczne 3. Kreatywność …

Pokaż strony »