↑ Powrót do Program studiów

Jakie przedmioty na 1. roku studiów?

Semestr  zimowy:

1. Źródła kultury współczesnej

2. Antyczne wzorce działań społecznych

3. Sfera publiczna (cześć filozoficzna)

4. Religia w nowoczesnym społeczeństwie

5. Podstawy psychologii

6. Etykieta życia publicznego

7. Praktyczne zastosowania logiki

8. Pozyskiwanie i analiza informacji

9. Technologie informatyczne

 

Semestr letni:

1. Sfera publiczna (część socjologiczna)

2. Nowożytne filozoficzne teorie społeczne

3. Kreatywność personalistyczna

4.Psychologia kreatywności

5. Warsztaty kreatywności i komunikacji

6. Kultura artystyczna

7. Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej

8. Wybrany język obcy nowożytny

9. Dwa wybrane wykłady fakultatywne

10 Wybrany wykład ogólnouniwersytecki lub na innym kierunku studiów